Wijkwerking Hagelkruis
Home
Legende Hagelkruis
Foto's
Contact
19de hagelkruisfeesten - 2 juli 2017

Inschrijven voor de rommelmarkt door overschrijving op rekening nr:
363-1046656-66 of BE07 3631 0466 5666
Met vermelding rommelmarkt + naam en adres
Prijs is €10 per 5m
(€20 voor 10m, €30 voor 15m, ...)

Afhalen inschrijvingsbewijs voor bewoners (Klein Hagelkruis, Beenhouwerstraat, Voetboogstraat en Pastorijveld). Datum en uur nog te bepalen.

Afhalen inschrijvingsbewijs niet bewoners (Klein Hagelkruis, Beenhouwerstraat, Voetboogstraat en Pastorijveld). Datum en uur nog te bepalen.

Wens je op de hoogte gehouden worden voor een volgende editie of graag nog verdere info gewenst stuur dan een mailtje naar ons: info@wijkwerkinghagelkruis.be