Wijkwerking Hagelkruis
Home
Legende Hagelkruis
Foto's
Contact
18de hagelkruisfeesten - 26 juni 2016

Inschrijven voor de rommelmarkt door overschrijving op rekening nr:
363-1046656-66 of BE07 3631 0466 5666
Met vermelding rommelmarkt + naam en adres
Prijs is €10 per 5m
(€20 voor 10m, €30 voor 15m, ...)

Afhalen inschrijvingsbewijs voor bewoners (Klein Hagelkruis, Beenhouwerstraat en Voetboogstraat). Vrijdag 17 juni tussen 18u. en 20u. in Voetboogstraat 7.

Afhalen inschrijvingsbewijs (niet bewoners Klein Hagelkruis, Beenhouwerstraat en Voetboogstraat). Woensdag 22 juni of vrijdag 24 juni tussen 18u en 20u in de Voetboogstraat 7.

Wens je op de hoogte gehouden worden voor een volgende editie
stuur dan een mailtje naar ons: info@wijkwerkinghagelkruis.be